Vědění je moc

Mít tak všechny informace světa, to by byl ráj. Jenomže ani umělá inteligence neumí všechno posoudit tak, aby to normálně vyhodnotila a nezabíjela celé lidstvo. To jenom tak pro zajímavost. Zřejmě nejde udělat inteligenci, která by všechno znala a všechno věděla. To bychom se potom zřejmě mohli rozloučit s normálními životy a možná také s celým lidstvem. Vědění je moc, kterou mají jenom někteří z nás a ti také vědí, co je dobré a co špatné, i když posouzení tohoto je opravdu složité a zřejmě to nemá s informacemi jako takovými co společného, ale mělo by se to tohoto tématu také týkat. Tito lidé mají totiž mozky plné všemožnými informacemi. Někteří vystudovali vysokou školu, jiní nejenom jednu, ale hned více a proto jsou plní vědění. Ale nikdo neví všechno.

Různé aspekty

Přes všechny různé aspekty, že vědění je moc, kterou máme nebo nemáme, jsou zde informace, ke kterým se dostaneme kdykoliv potřebujeme. Některé nám přináší právě třeba vědění, jiné nás mají pobavit a rozptýlit. Některé z nich nám dokonce mohou přinést radost, abychom byli spokojeni a s dobrou náladou. Tyto věci si můžete přečíst nebo se o nich někde doslechnete. 

Ohodnoťte příspěvek